S O F T V E R S E
A C A D E M Y

QA - TEST EĞİTİMİ

Eğitim Amacı

Eğitimin öncelikli amacı, bir projenin geliştirilme süreçlerindeki önemli adımlarından olan test, ürünün uygulanabilir özellikleri karşıladığından emin olmak için üretim ve ilgili disiplinlerde belirli bir ürünü en iyi şekilde test edecek bir sürecin nasıl oluşturulacağını belirleyen bir profesyoneldir.

Eğitim Süresi

Eğitimin 2 ay kadar sürmesi planlanmaktadır.

Katılımcı Sayısı

Eğitimin toplam 20 katılımcı ile tek kur şeklinde ve bir sınıf olarak yürütülmesi planlanmaktadır.

QA - Test eğitimiMüfredatı

Test Nedir?
 • • Yazılım Testi
 • • Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC)
 • • Yazılım Test Yaşam Döngüsü (STLC)
 • • Proje Yönetim modelleri
 • - Waterfall
 • - Agile ( Kanban - Scrum ) - V Model
 • • Defect - Bug - Error Nedir?
 • • Hata raporlama
 • • Test senaryosu (case) nedir ?
Yazılım Test Metodolojileri
 • • Kara Kutu (Black Box)
 • • Beyaz Kutu (White Box)
 • • Fonksiyonel Test Nedir ?
 • - Birim Testi (Unit Test)
 • - Duman Testi (Smoke Test)
 • - Entegrasyon Testi (Integration Test) - Sistem Testi (System Test)
 • - Arayüz Testi (Interface Test)
 • - Kullanıcı Kabul Testi (UAT)
 • - Regresyon Testi (Regression Test)
 • • Fonksiyonel Olmayan Test Nedir ?
 • - Dokümantasyon Testi (Documentation Test)
 • - Performans Testi
 • • Yük
 • • Stres
 • - Güvenlik Testi
Test Teknikleri ve ISTQB
 • • Ortamlar (Test Ortamı - Dev Ortamı - Prof Ortamı ) • Test Planlaması
 • • Negatif case - Pozitif case
 • • Statik Testler
 • • Risk Bazlı Testler
 • • Uygulamalı Smoke Testi
 • • Uygulamalı Regresyon Testi
 • • Risk Bazlı Testler
 • • ISTQB
 • • Testin 7 ilkesi
Yazılım Test Araçları - Dokümantasyon - Test Yönetimi ve Organizasyonu - API
 • • Performans Testi Araçları - HP LoadRunner
 • - Jmeter
 • • Hata Raporlama - Jira
 • - HP ALM
 • • Test Süreç Yönetimi
 • - HP ALM - TestRail
 • • Api Testleri - Postman - Soap UI
 • • Dokümantasyon
 • - Confluence
 • - Analiz Dokümanı
 • - Test Kapanış Dokümanı
 • • Test Yönetimi ve Organizasyonu
 • • Api Nedir?
 • - Rest Nedir?
 • - Soap Nedir?
 • - Rest ile Soap farkı - Json
 • - XML
 • - Json ile XML farkı
SQL ve Temel Seviyede Linux
 • • Veritabanı Oluşturma
 • • Join İşlemleri
 • - Inner Join
 • - Left, Right, Full Join - Alias
 • - Group By
 • • Sub Query
 • Temel Seviyede Linux
 • • VirtualBox kurulumu
 • • Bash ve Linux
 • - Kernel Nedir?
 • - Shell
 • • Yardım Alma ve Man Kılavuz Sayfaları
 • - Help
 • - Man
 • - Whatıis - Apropos
 • • Dizinler/Klasörler Arasında Gezme ve İçeriği Listeleme
 • - Pwd
 • - Cd
 • - Ls
 • • Ls -l • Ls -a
 • • Ls -R • Ls -t • Ls -r • Ls -S • Ls -F
 • • Dosya İşlemleri
 • - Touch
 • - Cat
 • - More
 • - Head
 • • Head -n
 • - Tail
 • • Tail -n
 • • Tail -f
 • - Grep
 • • Dosya taşıma - Kopyalama - Silme - Cp
 • - Mv
 • - Rm
 • • Dizin Oluşturma ve Silme
 • - Mkdir - Rmdir
Zihin Haritası ve Veritabanı
 • • Mind Map Nedir ?
 • - Mind Map ile Test
 • • Veritabanı Temelleri
 • - SQL
 • - NoSQL
 • • SQL
 • - SQL Server Kurulumu - Select Komutu
 • - Insert Komutu
 • - Update Komutu
 • - Delete Komutu
 • - Where Şartı
 • - And - Or Operatörleri - Order By Komutu