S O F T V E R S E
A C A D E M Y

Algoritma Ve Programlamaya Giriş

Eğitim Amacı

Eğitimin öncelikli amacı, günümüzde yazılım sektörüne yönelik artmaya devam eden yoğun ilgi nedeniyle gerek öğrencilerin gerekse yetişkinlerin kısacası kaliteli bir yazılım kursu arayışına cevap vermektir. Eğitime katılan öğrencilere, mühendislik disiplini içerisinde, üniversite seviyesinde “Algoritma ve Programlamaya Giriş” dersinin içeriği teorik ve uygulamalı olarak aktarılacaktır. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilerin, üniversite hayatı boyunca alacakları yazılım derslerinde herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları, o dersleri daha verimli şekilde geçirmeleri ve daha ileri bir seviyede tamamlamaları hedeflenmektedir. Bu eğitime katılan öğrencilerin henüz lisedeyken, üniversite seviyesinde bir dersi tecrübe etmeleri sağlanacaktır.

Eğitim Süresi

Eğitimin 17 hafta (4 ay) kadar sürmesi planlanmaktadır.

Katılımcı Sayısı

Eğitimin toplam 20 katılımcı ile tek kur şeklinde ve bir sınıf olarak yürütülmesi planlanmaktadır.

Neden C programlama ?

Programlama dili olarak C dili tercih edilecektir. TIOBE indeks verilerine göre günümüzde 1 kullanılan en yaygın 5 programlama dilinden biri olan C, ilk 5’teki diğer 4 programlama dilinin de atası konumundadır ve dil yapısı bakımından %75-%80 oranında bu dillere benzemektedir. Yaklaşık 50 yıllık bir geçmişi olan C, mühendislik dili olarak nitelendirilmektedir. Aynı zamanda C dili, üniversitelerin “Algoritma ve Programlamaya Giriş” derslerinde en çok tercih edilen dillerin başında gelmektedir. Gömülü sistemler, nesnelerin interneti, robotik, bilgisayar ağları, haberleşme, bilgi ve ağ güvenliği, işletim sistemi gibi alanlarda C dili kullanılmaya devam etmektedir. Bu eğitimin temel amacı C dilini öğretmek değildir, C dilini kullanarak algoritma ve programlama mantığını öğretmektir. Öğrencilerin programlamaya C gibi temel bir dil ile başlamaları, sonradan görecekleri programlama dillerini de kolay bir şekilde öğrenmelerini sağlayacaktır.

Algoritma Ve Programlamaya Giriş EğitimMüfredatı

Giriş ve Ortam Kurulumları
 • - Ortam kurulumu
 • - Programlamaya giriş kavramları
 • - C’nin temel yazım kuralları
 • - Taban aritmetiği
 • - Akış diyagramları
 • - Veri türleri, Değişkenler, Sabitler, Operatörler, Tür dönüşümü, Giriş/çıkış fonksiyonları
Karar Yapıları
 • - Kontrol yapıları, If-else yapısı
 • - Switch-case yapısı, Bit düzeyinde işlemler, Hata ayıklama
 • - Döngüler, Break/continue komutları
 • - Fonksiyonlar, Değişken kapsamı, Static değişkenler
 • - Yinelemeli fonksiyonlar, Değişken parametreli fonksiyonlar, Rastgele sayılar, Goto komutu, Hazır kütüphaneler (Math kütüphanesi), Kütüphane oluşturma
Veri Yapıları
 • - Tek boyutlu diziler
 • - Çok boyutlu diziler
 • - İşaretçiler
 • - Stringler, String kütüphanesi
 • - Struct’lar
 • - Dosyadan okuma yazma
 • - Hafıza yönetimi, Hata yönetimi, Enum yapısı, Komut satırıyla C programını çalıştırma
 • - Proje Sunumları