S O F T V E R S E
A C A D E M Y

Full Stack Yazılım Uzmanlığı Eğitimi

Eğitim Amacı

Eğtimin öncelikli amacı, bizlerden aldığınız Algoritma ve Programlamaya giriş eğitimden sonra sizleri sektörde çalışabilecek, ekipler halinde proje geliştirebilecek bilgi düzeyine getirtmektir. Bu eğitim sonunda Kotlin ile Android Programlama bilgisine sahip olacaksınız. Sıfırdan bir android uygulaması yazma aşamalarını bir bir deneyimleyeceksiniz. Proje geliştirme süreçlerinde ihtiyacınız olacak olan GIT, Veritabanı, Web Servis, API gibi kavramları da öğreneceksiniz. Bu eğitim sayesinde bir projenin yazılım mimarileri ile geliştirilme süreçlerini, diğer teknolojiler ile nasıl entegre edilebileceğini öğreneceksiniz. Eğitimi tamamlamanız halinde hem Frontend (Uygulama Arayüzü) hem de Backend(Web Servis) kısımlarını öğrenerek, Junior Full Stack Yazılım Geliştiricisi olarak yazılım ekiplerinde işe girmeye hazır olacaksınız.

Eğitim Süresi

Eğitimin 17 hafta (4 ay) kadar sürmesi planlanmaktadır.

Katılımcı Sayısı

Eğitimin toplam 20 katılımcı ile tek kur şeklinde ve bir sınıf olarak yürütülmesi planlanmaktadır.

Neden Kotlin

Kotlin, statik olarak Apache 2.0 lisansı altında geliştirilmiş ücretsiz, açık kaynak koda sahip bir programlama dilidir. Kotlin diline destek verip Kotlin’in gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz. Kotlin, nesneye yönelimli (object oriented) fonksiyonel bir dildir. Java, C# ve C++ gibi nesne yönelimli bir programlama dilidir. Kotlin dilini öne çıkaran en önemli etken ise : Google Şirketinin Android Developer bölümünün bu dile güvenmeleri ve Android uygulamaları geliştirmek için desteklemeleridir.

Full Stack EğitimMüfredatı - VERİ YAPILARI

Büyük O Gösterimi
 • - 4. Big O Giriş
 • - 5. Big O Nedir?
 • - 6. Big O Kod Örnekleri
 • - 7. Yer Maliyetleri
Bölüm 3: Diziler & Listeler
 • - Diziler & Listeler
 • - Dizilere Giriş
 • - Listeler
 • - Contains Duplicate
 • - Contains Duplicate Çözüm
 • - Contains Duplicate GitHub Link
 • - Find Single
 • - Single Number Çözüm
 • - Find Single GitHub Link
 • - Majority Element
 • - Boyer Moore
Bölüm 4: Stack, Queue, Deque
 • - Stack
 • - Queue
 • - Deque
 • - Stack Yazmak
 • - Queue Yazmak
 • - Deque Yazmak
Bölüm 5: Linked List
 • - Linked List Giriş
 • - Linked List Nedir?
 • - Doubly Linked List
 • - Linked List O Gösterimi
 • - 43. Remove nth Node
 • - 51. Duplicate GitHub Link/li>

Bölüm 7: Ağaç Algoritmaları
 • - Tree Giriş
 • - BFS vs DFS
 • - BFS Uygulama
 • - DFS Uygulama
 • - BST'den Ağaca
 • - DFS Çözüm
 • - Binary Tree Max Path Sum
Bölüm 8: Graph
 • - Graph Giriş
 • - Graph Nedir?
 • - Graph Uygulaması
 • - Reorder Routes
 • - DFS Çözüm
 • - Number of Islands
 • - BFS Çözüm
 • - Redundant Connection
 • - Union Find
Bölüm 9: Arama Algoritmaları ve HashTable
 • - HashTable Giriş
 • - Sequential vs Binary
 • - Search Kodları
 • - Searching Algorithms GitHub Link
 • - Hash Table Nedir?
 • - Hash Fonksiyonu
 • - HashTable Uygulaması

Bölüm 10: Sıralama Algoritmaları ve Heap
 • - Sıralama Algoritmaları ve Heap Giriş
 • - Sorting Algoritmaları
 • - Bubble Sort
 • - Selection Sort
 • - Insertion Sort
 • - Merge Sort
 • - Quick Sort
 • - Heap Nedir?
 • - Heap Sort

Full Stack EğitimMüfredatı - SQL EĞİTİMİ - MYSQL

SQL ORTAMI
 • - SQL Nedir?
 • - Uygulamalarla SQL Öğreniyorum Giriş
 • - Uygulamalarla SQL Öğreniyorum Temel Kavramlara Giriş
 • - İlişkisel Veri Tabanı Kavramı 1
 • - İlişkisel Veri Tabanı Kavramı 2
 • - Veritabı yönetim sistemleri programları
TEMEL SQL KOMUT DİZİMLERİ
 • -Söz dizimi
 • -Select, Select Distinct
 • -Where, And, Or, Not
 • -Order By
 • -Insert Into
 • -Null Values
 • -Update, Delete
 • -Select Top
 • -Min and Max
 • -Count, Avg, Sum, Like, In, Between
 • -Joins, Inner Join
 • -Group By, Having
 • -Select Into, Insert Into Select
 • - Comments, Operators
SQL DATABASE GİRİŞ
 • -Database
 • -Create DB
 • -Drop DB
 • -Create Table
 • -Drop Table
 • -Alter Table
 • -Not Null
 • -Unique
 • -Primary Key
 • -Foreign Key
 • -Default
 • -Auto Increment
 • -Dates
 • -Views
 • -Data Types

Full Stack EğitimMüfredatı - WEB SERVİS EĞİTİMİ - PHP

ORTAM TANIMI
 • - Web servis Nedir?
 • - API Nedir?
 • - Temel kavramları tanıma
 • - Web servis uygulama örnekleri
 • - Farklı dillerde web servis kavramı
ORTAM KURULUMU VE KAVRAMLARA GİRİŞ
 • -Slim framework kurulumu
 • -Veritabanı bağlantıları
 • -Postman kurulumu ve arayüz tanıma
 • -Request ve response kavramlarına giriş
 • -Request tipleri (GET, POST, PUT)
 • -Request veri tipleri (@Path, @Query, @Body)
 • -Postman ile web servis testi
WEB SERVİS VE API YAZIMI
 • -GET Methodu
 • -POST Methodu
 • -PUT Methodu
 • -Response kavramına giriş
 • -JSON veri tipi
 • -Array JSON
 • -Object JSON
 • -JSON Parser
 • -Web servis hata response
 • -Web servis error kodları

Full Stack EğitimMüfredatı - GİTHUB EĞİTİMİ

GİT ORTAMI
 • - Git Nedir?
 • - Windows Git Kurulum
 • - Mac ve Linux Kurulumu
 • - Terminal Kullanımı
GİTHUB
 • -GitHub Profiller
 • -Farklı Repoları Gezmek
 • -Commit
 • -Git Push
 • -Pull Request
 • -Fetch ve Pull
 • -Clone
 • -Fork
GİT BRANCH
 • -Sourcetree kurulumu
 • -Merge
 • -Merge Conflict
 • -Stash
 • -Pop

Full Stack EğitimMüfredatı - Kotlin ile Android - 1 || 80 Saat

Android ve Uygulama Geliştirme Ortamı
 • - Android Nedir?
 • - Android İşletim Sistemi
 • - Android Temelleri
 • - Android Tarihçesi
 • - Android Mimarisi ve Sistem Özellikleri
 • - Android Uygulama Yaşam Döngüsü
 • - Android Uygulama Marketi Google Play’in Tanıtılması
 • - Google Play Developer Console’un Tanıtılması
 • - Android Studio IDE’nin Kurulumu ve Tanıtılması
 • - Android SDK Tanıtılması ve Kurulumu
 • - Android Emulatör Kurulumu
 • - Android Geliştirme Platformları
 • - Android Projesi Oluşturmak
 • - Android Studio Layout Editörü
 • - Android Projesinin Yapısı
 • - Logcat, Android Device Monitor  SDK, JDK, IDE, NDK kavramları
 • - Debug ve Release Modda Apk Üretilmesi
 • - Gradle MinSdkVersion - TargetSdkVersion
Xml Layout ile Arayüz Tasarımı
 • - Activity Sınıfı
 • - Bir Activity'i Yeniden Yaratma
 • - Layout kullanımı Görsel Komponentler
 • - LinearLayout, ConstraintLayout
 • - Toast, EditText, Button, TextView, VideoView, CheckBox, ImageView, ScrollView, NestedScrollView, ToggleButton,Switch, AutoCompleteTextView, RadioButton, RadioGroup, DatePicker Dialog, ListView Kullanımı
Android Listeler ve Adaptörler
 • - Adaptör
 • - Recyclerview Özelleştirme
 • - GridView Özelleştirme
 • - Spinner Adaptör
Dosya İşlemleri
 • - Verileri Kaydetmek
 • - Dosyaları Kaydetmek
 • - Anahtar-Değer Çiftlerini Kaydetmek
 • - Shared Preferences && Hawk
Intent Kavramı
 • - Başka Bir Activity'yi Başlatmak
 • - Activity sınıfları arasında intent ile veri taşımak
 • - Intent putExtra ve startActivity metotları
 • - Intent bundle kullanımı
 • - Intent'ler ile Diğer Uygulamalarla Etkileşime Geçmek
 • - Kullanıcıyı Farklı Bir Uygulamaya Yönlendirmek
 • - Implicit Intent Explicit Intent
 • - startActivityForResult metodu
Room İle Veritabanı İşlemleri
 • - Veritabanı Kullanımı
 • - Tablo Oluşturma
 • - Verileri Room İle Veritabanına Eklemek
 • - Verileri Room İle Veritabanından Silmek
 • - Verileri Room İle Veritabanında Güncellemek
 • -Dahili Room Veritabanı ile çalışmak
 • - Room Kullanarak Bir Android Projesi Geliştirmek

Full Stack EğitimMüfredatı - Kotlin ile Android - 2 || 80 Saat

Gelişmiş Nesneler Ve Adaptörler
 • - RecyclerView Nesnesi
 • - RecyclerView Adaptör Ve Özelleştirme
 • - View Holder
 • - Multiple ViewHolders
 • - ViewPager
 • - Alert Dialog
 • - Progress Dialog
Fragmentlar
 • - Fragment Sınıfı Oluşturmak
 • - Fragment Yaşam Döngüsü
 • - Fragment Transaction
 • - Dialog Fragment
 • - Tab Fragment
 • - Navigation Drawer
DataBinding ve ViewBinding Extension
 • - Databinding nedir? Kullanımı
 • - ViewBinding nedir? Kullanımı
 • - Kotlin extension yazma ve kullanma
Web Servisleri Tanıma
 • - Web servis nedir
 • - Request ve response kavramlarını anlama
 • - Request tiplerine giriş @Path, @Query, @Body
 • - Response tiplerine giriş Object response, Array response
 • - Servis hata kodları
Android Servis bağlantısı ve Mimari kurulumu
 • - Package Yapısı
 • - MVVM mimarisi
 • - Retrofit nedir? Retrofit Kurulumu
 • - RxJava kurulumu
 • - ViewModel yazımı
 • - LiveData kavramı ve Observer
Android İle Harita Ve Konumlandırma Servisleri
 • - Android'de Haritalar Servisi
 • - Android'de Konum Servisleri
 • - Örnek Detaylı Proje
Android Uygulamalarını Yayınlama
 • - Farklı Android Cihazları Desteklemek Tekrarlayan Uyarıların zamanlanması
 • - Farklı Dilleri Desteklemek Android'de Haritalar Servisi
 • - Farklı Ekran Boyutlarını Desteklemek
 • - Farklı Android Sürümlerini Desteklemek
 • - Android Cihazlar ve Android İşletim Sistemi Üzerine Genel Bilgiler
 • - Uygulamanın Cihaz Üzerinde Çalıştırılması o Uygulamanın Paketlenmesi ve İmzalanması
 • - Google Play'e Uygulama Yükleme ve Güncelleme