S O F T V E R S E
A C A D E M Y

WEB TASARIM VE PROGRAMLAMA
FULL STACK EĞİTİM

Eğitim Amacı

Eğitimin öncelikli amacı, güncel mimarileri ve teknolojileri öğrenerek sıfırdan bir web uygulamasını ayağa kaldırmayı öğretmektir. Eğitim süresince tüm web dinamiklerine hakim olmayı ve sektörden eğitmenlerimiz ile proje geliştirmeyi öğreneceksiniz.

Eğitim Süresi

Eğitimin 17 hafta sürmektedir.

Katılımcı Sayısı

Eğitimin toplam 20 katılımcı ile tek kur şeklinde ve bir sınıf olarak yürütülmesi planlanmaktadır.

FULL STACK WEB PROGRAMLAMA EĞİTİMİMüfredatı

HTML
 • İnternet Nedir?
 • İnternet Tarayıcısı Nedir?
 • HTTP Protokolü
 • HTTP Durum Kodu (Status Code)
 • HTTP Metodları
 • DNS Nedir?
 • Domain Nedir?
 • Hosting Nedir?
 • HTML Giriş
 • HTML DOM
 • HTML İskeleti
 • HTML Semantik
 • HTML Head
 • HTML Body
 • HTML Tag(Etiket)
 • HTML Attribute(Nitelik)
 • HTML Comment(Yorum)
 • HTML Başlık
 • HTML Paragraf
 • HTML Bölüm - Block/Inline
 • HTML Yazı Dizaynı
 • HTML Link/Bağlantı
 • HTML Resim
 • HTML Detay - Alıntı
 • HTML Tablo
 • HTML Liste
 • HTML Iframe
 • HTML Bölüm Tag'ları(Etiketleri)
 • HTML Kod Tag'ları(Etiketleri)
 • HTML Karakter Seti
 • HTML Form
 • HTML Canvas
 • HTML SVG
 • HTML Video
 • HTML Ses
 • HTML Eklenti (Plugin)
 • HTML Doğru Uygulamalar (Best Practices)
CSS Eğitimi
 • CSS Giriş
 • CSS İskeleti
 • CSS Semantik
 • CSS Birimler
 • CSS Selector(Seçici)
 • CSS Sözde Sınıf (Pseudo Class)
 • CSS Sözde Eleman (Pseudo Element)
 • CSS Birleştirici (Combinator)
 • CSS Kullanım Konumları
 • CSS Key (Özellik İsimleri)
 • CSS Comment (Yorum)
 • CSS Kutu Modeli
 • CSS Renk
 • CSS Gölge
 • CSS Arkaplan
 • CSS Çerçeve
 • CSS Dış Boşluk (margin)
 • CSS İç Boşluk (padding)
 • CSS Yükseklik-Genişlik
 • CSS Dış Çerçeve
 • CSS Metin Stilleri
 • CSS Font
 • CSS İkon
 • CSS Resim Stilleri
 • CSS Liste Stilleri
 • CSS Tablo Stilleri
 • CSS Buton Stilleri
 • CSS Bölüm Stilleri
 • CSS Pozisyon
 • CSS Derinlik (z-index)
 • CSS Taşma (overflow)
 • CSS Yüzdürme (float)
 • CSS Hizalama (align)
 • CSS Opaklık (opacity)
 • CSS Çevirmek (transform)
 • CSS Geçiş (transition)
 • CSS Animasyon
 • CSS Izgara (grid)
 • CSS Hiyerarşi
 • CSS Fonksiyonlar
 • CSS Değişkenler
 • CSS Duyarlı Ekran (Responsive)
 • CSS Doğru Uygulamalar (Best Practices)
JAVASCRİPT EĞİTİMİ
 • JS Giriş
 • JS İskeleti
 • JS Semantik
 • JS Kullanım Konumları
 • JS Comment (Yorum)
 • JS Veri Tipleri
 • JS Değişkenler
 • JS Operatörler
 • JS Koşullar
 • JS Döngüler
 • JS Durum Yönetimi
 • JS Fonksiyonlar
 • JS Aritmetik İşlemler
 • JS Matematik Metodları
 • JS Atama İşlemleri
 • JS Zamanlama (timeout-interval)
 • JS Event
 • JS String Metodları
 • JS Number Metodları
 • JS Array Metodları
 • JS Date Metodları
 • JS Object Metodları
 • JS Set Metodları
 • JS Map Metodları
 • JS Tip Çevrimleri
 • JS Bit Seviyesi İşlemler (Bitwise)
 • JS Düzenli İfadeler (RegExp)
 • JS Hata Yönetimi
 • JS Kapsam (Scope)
 • JS Sıkı Mod (use strict)
 • JS this Anahtar Kelimesi
 • JS Arrow Fonksiyon
 • JS Class (Sınıf)
 • JS Modüle
 • JS JSON
 • JS Hata Ayıklama (Debugging)
 • JS AJAX
 • JS Rezerve Kelimeler
 • ECMAScript
 • JS Asenkron (async)
 • JS DOM Metodları
 • JS BOM
 • JS window Metodları
 • JS screen Metodları
 • JS location Metodları
 • JS history Metodları
 • JS navigator Metodları
 • JS Popup
 • JS Çerezler (Cookies)
 • JS Web API
 • JS Drag-Drop
 • JS Form API
 • JS Storage API
 • JS Worker API
 • JS Fetch API
 • JS Geolocation API
 • JS Canvas
 • JS Plotly
 • JS Doğru Uygulamalar (Best Practices)
Frontend Eğitimi
 • 1 HTML Preprocessors
 • HTML Preprocessors Doğru Uygulamalar (Best Practices)
 • CSS Mimarisi
 • CSS Preprocessors
 • CSS Preprocessors Doğru Uygulamalar (Best Practices)
 • JS Preprocessors
 • JS Preprocessors Doğru Uygulamalar (Best Practices)
 • Bundlers (Paketleyici)
 • Bundlers Doğru Uygulamalar (Best Practices)
 • Bootstrap UI Kütüphanesi
 • jQuery JS Kütüphanesi
 • npm Paket Yöneticisi
 • React-Vue-Svelte-Angular Frameworklerine Giriş
Backend Eğitimi
 • Temel Unix Terminal Kullanımı
 • SQL Veri Tabanı / İlişkisel Veri Tabanı
 • MySQL Veri Tabanı
 • Temel mysql Komutları
 • MySQL Doğru Uygulamalar (Best Practices)
 • NoSQL Veri Tabanı
 • MongoDB Veri Tabanı
 • Temel mongodb Komutları
 • MongoDB Doğru Uygulamalar (Best Practices)
 • Nodejs Javascript Çalıştırma Ortamı
 • nvm Nodejs Versiyon Yönetim Aracı
 • npm Paket Yöneticisi
 • Node-Red Low Code Platform (npm paketi)
 • pm Process Yönetim Aracı (npm paketi)
 • nginx HTTP Server Uygulaması
 • Temel nginx Konfigürasyonları
 • nginx Doğru Uygulamalar (Best Practices)
 • nginx ile Loadbalance Oluşturma
 • Web Uygulama Geliştirme Mimari Paternleri
 • Web Uygulama Geliştirme Dizayn Paternleri
 • SOAP API
 • SOAP API Doğru Uygulamalar (Best Practices)
 • REST API
 • REST API Doğru Uygulamalar (Best Practices)