S O F T V E R S E
A C A D E M Y

FRONTEND EGİTİMİ

Eğitim Amacı

Eğitimin öncelikli amacı, web uygulamalarının arka planında işleyen sistemi kullanıcıya en iyi şekilde sunmayı hedefleyen bir programdır. Bu eğitimle katılımcılar; HTML, CSS ve JavaScript dillerinde uzmanlaşarak, görsel açıdan etkileyici ve işlevsel web uygulamaları geliştirebilir.

Eğitim Süresi

Eğitimin 2 ay kadar sürmesi planlanmaktadır.

Katılımcı Sayısı

Eğitimin toplam 20 katılımcı ile tek kur şeklinde ve bir sınıf olarak yürütülmesi planlanmaktadır.

FRONTEND EGİTİMİMüfredatı

HTML
 • İnternet Nedir?
 • İnternet Tarayıcısı Nedir?
 • HTTP Protokolü
 • HTTP Durum Kodu (Status Code)
 • HTTP Metodları
 • DNS Nedir?
 • Domain Nedir?
 • Hosting Nedir?
 • HTML Giriş
 • HTML DOM
 • HTML İskeleti
 • HTML Semantik
 • HTML Head
 • HTML Body
 • HTML Tag(Etiket)
 • HTML Attribute(Nitelik)
 • HTML Comment(Yorum)
 • HTML Başlık
 • HTML Paragraf
 • HTML Bölüm - Block/Inline
 • HTML Yazı Dizaynı
 • HTML Link/Bağlantı
 • HTML Resim
 • HTML Detay - Alıntı
 • HTML Tablo
 • HTML Liste
 • HTML Iframe
 • HTML Bölüm Tag'ları(Etiketleri)
 • HTML Kod Tag'ları(Etiketleri)
 • HTML Karakter Seti
 • HTML Form
 • HTML Canvas
 • HTML SVG
 • HTML Video
 • HTML Ses
 • HTML Eklenti (Plugin)
 • HTML Doğru Uygulamalar (Best Practices)
CSS Eğitimi
 • CSS Giriş
 • CSS İskeleti
 • CSS Semantik
 • CSS Birimler
 • CSS Selector(Seçici)
 • CSS Sözde Sınıf (Pseudo Class)
 • CSS Sözde Eleman (Pseudo Element)
 • CSS Birleştirici (Combinator)
 • CSS Kullanım Konumları
 • CSS Key (Özellik İsimleri)
 • CSS Comment (Yorum)
 • CSS Kutu Modeli
 • CSS Renk
 • CSS Gölge
 • CSS Arkaplan
 • CSS Çerçeve
 • CSS Dış Boşluk (margin)
 • CSS İç Boşluk (padding)
 • CSS Yükseklik-Genişlik
 • CSS Dış Çerçeve
 • CSS Metin Stilleri
 • CSS Font
 • CSS İkon
 • CSS Resim Stilleri
 • CSS Liste Stilleri
 • CSS Tablo Stilleri
 • CSS Buton Stilleri
 • CSS Bölüm Stilleri
 • CSS Pozisyon
 • CSS Derinlik (z-index)
 • CSS Taşma (overflow)
 • CSS Yüzdürme (float)
 • CSS Hizalama (align)
 • CSS Opaklık (opacity)
 • CSS Çevirmek (transform)
 • CSS Geçiş (transition)
 • CSS Animasyon
 • CSS Izgara (grid)
 • CSS Hiyerarşi
 • CSS Fonksiyonlar
 • CSS Değişkenler
 • CSS Duyarlı Ekran (Responsive)
 • CSS Doğru Uygulamalar (Best Practices)
JAVASCRİPT EĞİTİMİ
 • JS Giriş
 • JS İskeleti
 • JS Semantik
 • JS Kullanım Konumları
 • JS Comment (Yorum)
 • JS Veri Tipleri
 • JS Değişkenler
 • JS Operatörler
 • JS Koşullar
 • JS Döngüler
 • JS Durum Yönetimi
 • JS Fonksiyonlar
 • JS Aritmetik İşlemler
 • JS Matematik Metodları
 • JS Atama İşlemleri
 • JS Zamanlama (timeout-interval)
 • JS Event
 • JS String Metodları
 • JS Number Metodları
 • JS Array Metodları
 • JS Date Metodları
 • JS Object Metodları
 • JS Set Metodları
 • JS Map Metodları
 • JS Tip Çevrimleri
 • JS Bit Seviyesi İşlemler (Bitwise)
 • JS Düzenli İfadeler (RegExp)
 • JS Hata Yönetimi
 • JS Kapsam (Scope)
 • JS Sıkı Mod (use strict)
 • JS this Anahtar Kelimesi
 • JS Arrow Fonksiyon
 • JS Class (Sınıf)
 • JS Modüle
 • JS JSON
 • JS Hata Ayıklama (Debugging)
 • JS AJAX
 • JS Rezerve Kelimeler
 • ECMAScript
 • JS Asenkron (async)
 • JS DOM Metodları
 • JS BOM
 • JS window Metodları
 • JS screen Metodları
 • JS location Metodları
 • JS history Metodları
 • JS navigator Metodları
 • JS Popup
 • JS Çerezler (Cookies)
 • JS Web API
 • JS Drag-Drop
 • JS Form API
 • JS Storage API
 • JS Worker API
 • JS Fetch API
 • JS Geolocation API
 • JS Canvas
 • JS Plotly
 • JS Doğru Uygulamalar (Best Practices)
FrameWork ve Kütüphane
 • 1 HTML Preprocessors
 • HTML Preprocessors Doğru Uygulamalar (Best Practices)
 • CSS Mimarisi
 • CSS Preprocessors
 • CSS Preprocessors Doğru Uygulamalar (Best Practices)
 • JS Preprocessors
 • JS Preprocessors Doğru Uygulamalar (Best Practices)
 • Bundlers (Paketleyici)
 • Bundlers Doğru Uygulamalar (Best Practices)
 • Bootstrap UI Kütüphanesi
 • jQuery JS Kütüphanesi
 • npm Paket Yöneticisi
 • React-Vue-Svelte-Angular Frameworklerine Giriş