S O F T V E R S E
A C A D E M Y

Sektöre Hazırlık

Eğitim Amacı

Eğitimin öncelikli amacı, iş hayatınızda proje geliştirme süreçlerini, ekip içi görev paylaşımı, risk yönetme, bayrak kaldırma, proje planlama, analiz ve test süreçleri, müşteri iletişimleri, ekip içi toplantılar, uzaktan çalışma sistemine alışkanlık kazanma, Daily, Grooming, Fika, Retro kavramlarını tanıma gibi sektörin içindeki ekip olma kavranını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim Süresi

Eğitimin 2 ay kadar sürmesi planlanmaktadır.

Katılımcı Sayısı

Eğitimin toplam 20 katılımcı ile tek kur şeklinde ve bir sınıf olarak yürütülmesi planlanmaktadır.

Sektöre Hazırlık EğitimMüfredatı

KAVRAMLARA AŞİNALIK
 • - Çevik Yaşam (Agile)
 • - Sprint
 • - Süre takibi (Deadline)
 • - Jira, Zeplin, Figma, Slack araç kullanımları
 • - Bayrak Kaldırma, Risk yönetimi
TOPLANTILAR VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ
 • - Sabah toplantısı (Daily)
 • - Geliştirme müşteri sunumu (Dış Review)
 • - Geliştirme ekip içi sunum (İç review)
 • - Grooming, Fika, Retrospektifi
 • Scrum Master nedir? Görevleri, Product Owner nedir? Görevleri
SİMÜLASYON
 • - Daily simülasyonu
 • - Grooming simülasyonu
 • - Retrospektif simülasyonu
 • - Proje test süreçleri
 • - Proje geliştirme TODO -> InProgress -> Code Review -> QA -> DONE