S O F T V E R S E
A C A D E M Y

BACKEND EĞİTİMİ

Eğitim Amacı

Eğitimin öncelikli amacı, frontend, bir web sitesine girdiğinizde etkileşime girdiğiniz arayüzün tasarım ve geliştirmesine; backend, bu web sitesinin perde arkasında yer alan, işin server kısmı ve taban yazılımını geliştirme işine verilen adlardır. Bir uygulamada arka plan işlemlerinin yürütüldüğü kısımdır. Örneğin bir uygulamada kayıt olduğunuzda girdiğiniz bilgiler arka planda bir veritabanında tutulur. Sizin girdiğiniz bilgileri kayıt edilme sürecinine aracı olan yazılımları geliştirmeyi en iyi şekilde öğretmek en önemli amacımızdır.

Eğitim Süresi

Eğitimin 2 ay kadar sürmesi planlanmaktadır.

Katılımcı Sayısı

Eğitimin toplam 20 katılımcı ile tek kur şeklinde ve bir sınıf olarak yürütülmesi planlanmaktadır.

BACKEND EĞİTİMİMüfredatı

Backend Eğitimi
 • Temel Unix Terminal Kullanımı
 • SQL Veri Tabanı / İlişkisel Veri Tabanı
 • MySQL Veri Tabanı
 • Temel mysql Komutları
 • MySQL Doğru Uygulamalar (Best Practices)
 • NoSQL Veri Tabanı
 • MongoDB Veri Tabanı
 • Temel mongodb Komutları
 • MongoDB Doğru Uygulamalar (Best Practices)
 • Nodejs Javascript Çalıştırma Ortamı
 • nvm Nodejs Versiyon Yönetim Aracı
 • npm Paket Yöneticisi
 • Node-Red Low Code Platform (npm paketi)
 • pm Process Yönetim Aracı (npm paketi)
 • nginx HTTP Server Uygulaması
 • Temel nginx Konfigürasyonları
 • nginx Doğru Uygulamalar (Best Practices)
 • nginx ile Loadbalance Oluşturma
 • Web Uygulama Geliştirme Mimari Paternleri
 • Web Uygulama Geliştirme Dizayn Paternleri
 • SOAP API
 • SOAP API Doğru Uygulamalar (Best Practices)
 • REST API
 • REST API Doğru Uygulamalar (Best Practices)